START

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.
Zadanie zrealizowane w ramach działania Małe Projekty, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013